будан

 • 51марг — [مرگ] муриш, мавт, фавт, аҷал; мамот, фано: марги ногаҳонӣ, марги ногузир, ҷанги маргу зиндагонӣ; аз чанголи марг раҳоӣ ёфтан, ҷанг бо марги беамон кардан, рӯзи маргаш расидааст; марги бемаҳал мурдан пеш аз вақти маълум, марги барвақт; марги… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 52машғул — [مشغول] а. саргарми коре ё чизе, он ки бо коре банд аст; андармон, банд; машғули сӯҳбат саргарми сӯҳбат; ба кори худ машғул бо кори худ банд, саргарми кори худ; машғул будан саргарм (банд, андармон) будан бо коре: машғули кор будан, машғули ношто …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 53машғулӣ — [مشغولي] машғул будан, банд будан; андармонӣ бо коре, саргарми коре будан; машғулӣ доштан машғул будан; андармон будан; машғулӣ кардан (намудан) машғул шудан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 54ором — [آرام] 1. сокит, хомӯш, осуда, бе сару садо, сокин 2. сукун, субот, қарор, тоқат 3. оҳиста, ҳамвор, ба як қарор; муқоб. шитоб 4. батааннӣ, батамкин, вазнин; хоби ором хоби роҳат, хоби осуда ва беташвиш, хоби бароҳат; ором будан а) сокит будан,… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 55пайваст — I [پيوست] асоси замони ҳозира гузашта аз пайвастан II [پيوست] 1. пайвандшуда, иттисолёфта, басташуда (бо ҳам); пайваст будан а) васл будан, пайванд будан; алоқаманд будан; б) робита доштан, наздик будан; пайваст кардан пайванд кардан, ҳамроҳ… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 56ситора — I [ستاره] 1. ҷирми осмоние, ки дар осмон шабона чун нуқтаи дурахшоне дида мешавад, кавкаб; ахтар; ситораи думдор ҷирми осмоние, ки дар пасаш дунболаи туманмонанде дорад, ситораи корвонкуш ситораи ҳурмузд, ки нисфи шаб дар ҷои ноҳид – ситораи… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 57такопӯй — [تکاپوي] даводав, омадурафти бошитоб; такудав; ба такопӯ будан рафтуой доштан, дар такудав будан; дил дар такопӯй будан дар ташвиш будан, мушаввашхотир будан …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 58танг — I [تنگ] 1. ҷои камғунҷоиш. муқоб васеъ; майдони танг, хонаи танг 2. камбар; муқоб. кушод: кафши танг, кӯчаи танг; тангу тор камбару торик; чашми танг а) чашми майдаи борик; б) чашми носер; танг будан а) камғунҷоиш будан; камбар будан; б) ба сахтӣ …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 59устувор — [استوار] 1. пойдор, побарҷо; маҳкам, мустаҳкам: қалъаи устувор; сулҳи устувор сулҳи пойдор, сулҳи бардавом, таҳкурсии устувор таҳкурсии мустаҳкам, таҳкурсии бақувват; устувор бастан маҳкам бастан чизеро; устувор кардан а) пойдор кардан; барқарор… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ

 • 60фоида — [فائده] а 1. суд, нафъ, манфиат 2. иқт. баҳрае, ки қарздиҳанда аз қарзгиранда изофа мегирад, рибо, суд; фоидаи пул маблағе, ки суддиҳанда аз судгиранда меситонад, рибо; фоида бахшидан нафъ расондан; судманд шудан; фоида бурдан истифода кардан,… …

  Фарҳанги тафсирии забони тоҷикӣ